Talaiot Central

Part alta del Talaiot Central del poblat de Ses Paisses
Part alta del Talaiot Central del poblat de Ses Paisses

El Talaiot Central, sembla ser l'element primigeni entorn al qual es va anar desenvolupant el Poblat Talaiòtic de Ses Païsses. la seva data de construcció podria estar entorn al 1.100 AC.

Es tracta d'un turriforme d'uns 12 metres de diàmetre i una alçada màxima conservada de 4 metres, amb una petita cambra interior de 7 m2 sense columna. esta situat quasi be al centre del poblat sobre una petita elevació natural que encara realça la seva pròpia alçada i el converteix en una fita visual i simbòlica.

 

Vista lateral sud del talaiot central de Ses Païsses
Vista lateral sud del talaiot central de Ses Païsses

Els murs exteriors adopten una forma esglaonada, com a contraforts que l'envolten parcialment excepte a la zona de les portes.

Quant a la coberta es dedueix que devia estar formada per vigues de fusta.

 

Entrada oest del talaiot central de Ses Païsses
Entrada oest del talaiot central de Ses Païsses

Les portes d'entrada al talaiot central són de petites dimensions, sols 75 cm d'alçada, la qual cosa no permetia l'entrada d'una persona adulta d'empeus. 

L'entrada oest dona a l'exterior del talaïot, mentre que l'entrada est, dona a l'interior de la Sala Hipòstila i estan comunicades per un corredor que atravessa el talaiot i algunes petites dependències annexes.

Cambra interior i passadis del talaiot central de Ses Païsses
Cambra interior i passadis del talaiot central de Ses Païsses

L'interior del talaiot central esta format per una petita cambra interior d'uns 7 m2 de superfície al fons de la qual hi discorre un passadis que comunica les dues portes d'entrada. Aquest passadis està flanquejat per dos cotraforts que donen solidesa al parament interior de l'edifici.

Entrada est al talaiot central des de l'interior de la Sala Hipòstila
Entrada est al talaiot central des de l'interior de la Sala Hipòstila

Es creu que el talaiot devia tenir una funció simbólica i ritual més que funcional, ja que les seves característiques no el fan apte ni com a defensa, ni com habitatge, i tampoc no s'hi han trobat restes que permetin parlar d'una funció com magatzem.

 

La comunicació amb la Sala Hipòstila reforça aquesta hipotètica funció ritual, que podria estar relacionada amb el sacrifici col·lectiu d'animals i altres tasques ritualitzades.