Murada i portes de Ses Païsses

Façana Sudest de la Murada de Ses Païsses construïda amb tècnica ciclòpea
Façana Sudest de la Murada de Ses Païsses construïda amb tècnica ciclòpea

La murada es va construir entre el 640 i el 540 aC. La seva forma és el·líptica i té un perímetre de 320 metres que delimita una superfície d’11,5 ha. La seva altura màxima és de 3,5 metres i la seva amplària és de 3,6 metres. El mur està format per dos paraments i reble intern.

El parament exterior està constituït per grans blocs col·locats damunt un sòcol de lloses planes. Alguns d’aquests blocs poden arribar a fer fins a 8 tones.

Porta Monumental Sudest del Poblat talaïòtic de Ses Païsses
Porta Monumental Sudest del Poblat talaïòtic de Ses Païsses

S'han localitzat 3 portes d’accés al poblat, al Sudest la millor conservada, la del nordoest conserva el corredor però no la llinda ni els brancals, i la del Sud és la denominada per Lilliu "Puerta del Aqua". Estaven construïdes amb blocs verticals que formen els brancals, i un altre al damunt que forma la llinda.

Corredor d'entrada de la porta sudest del Poblat de Ses Païsses
Corredor d'entrada de la porta sudest del Poblat de Ses Païsses

El corredor té uns 4,3 metres de llargària. Estava cobert per grans llosses, i pavimentat amb pedra, disposant d'una canal per treure les aigües.

parament interior de la murada sudest del poblat
parament interior de la murada sudest del poblat

 El parament interior està compost per filades irregulars de blocs escairats de dimensions més petites.

Per la banda interior de la murada es poden veure les escales d’accés a la part superior de la murada. Aquestes escales estan situades de forma simètrica a esquerra i dreta del portal. La del sud conserva quatre escalons i la del nord tres, que tenien uns 80 centímetres d'amplada.

Porta nordoest del poblat talaiòtic de Ses Païsses, corredor
Porta nordoest del poblat talaiòtic de Ses Païsses, corredor

Funció i significat de les murades talaiòtiques

La construcció d'unes murades tan monumentals te una evident utilitat defensiva, es tracta de protegir les persones que habiten el poblat i que exploten un territori, però també de protegir els seus bens de consum i d'intercanvi. Expresa a l'hora l'arrelament d'una comunitat en un territori, front a grups indígenes veïns, i molt prest front als agents colonials.

La construcció de les murades és també una operació de caracter polític i simbòlic, definidor d'una comunitat contra altres, en certa manera una funció d'ostentació.

 

L'augment demogràfic, la intensificació de de l'ocupació del territori, que roça el seu sostre ecològic en relació a la tecnologia i les estratègies de producció existents a les hores, expliquen aquestes construccions com també el fet de buscar recursos externs mitjançant el mercenariat dels foners, o el corsarisme i la pirateria.