Excavacions a Ses Païsses

Les primeres excavacions s’iniciaren el 1959 per Giovanni Lilliu i se’n feren quatre campanyes. Lilliu va excavar el talaiot central, algunes habitacions adjacents i altres edificis del poblat.

A finals de la dècada dels 90 el jaciment fou excavat per Jordi Hernández-Gasch i Javier Aramburu-Zabala, qui continua les excavacions des del 2004 fins 2012. Les noves intervencions han delimitat una cunya que va del talaiot central fins a la murada.

Durant 2012 s'ha dut a terme la restauració de les zones excavades per Lilliu, per part de l'equip de Jordi Hernández.

 

Excavacions de Giovanni Lilliu

Giovanni Lilliu, va ser el primer exacavador de Ses Paisses
Giovanni Lilliu, va ser el primer exacavador de Ses Paisses
A finals dels anys 50 els Ministeris d’Assumptes Exteriors d’Itàlia i d’Espanya varen arribar a una sèrie d’acords en matèria de cultura i investigació. Fruit d’aquests foren les campanyes d’excavació arqueològica de Lilliu al poblat talaiòtic de Ses Païsses.
Així doncs, entre 1959 i 1963 Lilliu emprengué una sèrie d’excavacions a Ses Païsses per tal de determinar l’evolució cronològica en profunditat de la cultura Talaiòtica. En aquest aspecte, cal destacar que foren les primeres excavacions científiques fetes a Ses Païsses.

Video sobre l'excavació de Ses Païsses de 2004

Mèmories d'Excavació i altre documentació de Ses Païsses

Planol de les zones excavades per Aramburu vora la murada sudest
Planol de les zones excavades per Aramburu vora la murada sudest
Restauració de la Sala Hipòstila, any2012, per l'equip de Jordi Hernández
Restauració de la Sala Hipòstila, any2012, per l'equip de Jordi Hernández