Conjunt arqueològic de Sa Canova i Talaiot de Sa Clova d'es Xot

Les restes del poblat de Sa Canova, que encara sense excavar, mostra que degué ser un dels grans poblats de la seva època. Aquí s’hi poden observar les restes d’un poblat amb murada, i un centre ceremonial format per talaiots quadrats, com el de Ses Llenques, santuaris, i un dels més impresionants talaiots circulars de tota Mallorca: el Talaïot de sa Clova d’es Xot.

Columna polilítica del Talaiot de Sa Clova des Xot, Sa Canova, Artà.
Columna polilítica del Talaiot de Sa Clova des Xot, Sa Canova, Artà.

 

Aquest talaïot amb un diàmetre de 16,2 m i una altura de 5,5. En el centre conserva una columna polilítica de tipus mediterrani formada per cinc pedres circulars superposades. Una de les seves característiques més espectaculars és el tamany de les pedres utilitzades en el seu aparell exterior, algunes de les quals tenen prop de 4 metres de llarg i un d’ampla assolint amb nomes 6 filades els 5 metres d’alçada.

El talaiot de Sa Clova des Xot, te 16,5 metres de diametre i 5 metres d'alçada
El talaiot de Sa Clova des Xot, te 16,5 metres de diametre i 5 metres d'alçada

El talaïot quadrat de Ses Llenques te 10,5 m de costat i uns murs de 4 metres d’altura,  amb el portal orientat cap al SE.

[Fotografies dels talaiots de Sa Clova d’es Xot,una interior mostrant la columna i una exterior i del talaiot de Ses Llenques, planols acolorits a partir de Mascaró]

Aquestes dues construccions són facilment accessibles des de la carretera PM 3331, a l’altura del punt quilomètric 1,350.