Ses Païsses i el Museu Regional d’Artà. Una idea clara de la prehistòria.

Sala Hipòstila de Ses Païsses, restaurada el 2012.
Sala Hipòstila de Ses Païsses, restaurada el 2012.

Mitjançant una visita al jaciment de Ses Païsses i al Museu Regional d’Artà es vol donar una visió més completa del que és el talaiòtic i el postalaiòtic. Per una part es visita el jaciment de Ses Païsses on s’evidencia mitjançant les restes el que varen suposar aquestes dues cultures a Ses Païsses. Després es visita el Museu Regional d’Artà el qual presenta una exposició del postalaiòtic, la qual permet complementar i interpretar la informació obtinguda a Ses Païsses.

 

Els grups que concertin una visita se’ls dotarà de material didàctic per treballar a classe.

 

Aquesta visita requereix caminar en diferents moments, és calculen uns 30 minuts en total.

 

Adreçat a alumnes de 3er cicle de primària i 1er i 2n cile de secundària.

Durada: 4 hores (descans inclòs).

Preu: 3,5 euros per alumne.

Mínim d’alumnes: 25.