Visita Guiada a les nostres exposicions: "La darrera comunitat de la prehistòria Balear" i "Llorenç Garcias i Font: científic i naturalista".

Explicació de l'exposició dedicada a la cultura postalaiòtica i pensada per el gaudir dels estudiants. Es podran veure peces de la zona del llevant de Mallorca.

També s'ofereix una exposició dedicada a l'apotecari i naturalista Llorenç Garcies i Font, el qual és un exemple de constància i dedicació a la tasca científica, deixant com a llegat una col·lecció científica important en els àmbits de l'ornitologia, la zoologia, la malacologia, l'entomologia i la botànica, així com també nombroses publicacions científiques.

 

Adreçat a alumnes de 2n i 3er cicle de primària i 1er i 2n cicle de secundària.

Durada: 1,5 hores.

Preu: 2 euros per alumne.

Mínim d'alumnes: 25.