Membres del Patronat de la Fundació

La Caixa de Balears "Sa Nostra" és un dels patrons de la Fundació, i la seu del Museu està allotjada a un immoble de la seva propietat. El representant de l'entitat és el Doctor Andreu Ramis Puigros, Director de l'Obra Social i Cultural.

L'Ajuntament d'Artà és la institució pública principal que forma part del patronat de la Fundació, aporta finançament per activitats i a través del programa Artà Sorprèn finança la posada el dia del museu com a peça fonamental per a l'atraccció de turisme cultural cap a Artà

La Parroquia d'Artà és una institució que des de la seva fundació sempre ha donat suport al Museu Regional d'Artà, i durant molts d'anys va allotjar-lo als seus locals del Centre Social.