Secció d'Història Natural

La secció d'Història Natural està provisionalment tancada al públic, per treballs de restauració i reordenació.


Catalina Artigues ens monstra La secció d'Història Natural del Museu Regional d'Artà, que recull la col·lecció d'aus de Llorenç Garcias i Font, així com col·leccions de fòssils, invertebrats, herbari, etc.