Llorenç Garcias i Font: científic i naturalista

Exposició en preparació

     L'apotecari i naturalista Llorenç Garcias i Font, Fundador del Museu Regional d'Artà, i primer responsable de la secció d'història natural, és un exemple de constància i dedicació a la ciència, deixant com a llegat una col·lecció científica important en els àmbits de l'ornitologia, la zoologia, la malacologia, l'entomologia i la botànica, així com també nombroses publicacions científiques.