La darrera comunitat de la prehistòria Balear

Mitjançant aquesta exposició, comisariada per Irene Cabrer, es vol donar a conèixer l'època Postalaiòtica a través d'algunes de les peces més significatives del Museu.

 

A l'exposició es tracta de mostrar

  • Com era l'espai, els poblats, els habitatges i els estris de la vida domèstica. 
  • Quines eren les característiques dels edificis i els objectes de culte dels santuaris, 
  • Com eren les necròpolis i els aixovars funeraris associats als rites que s'hi practicaven.
  • l'impacte del comerç i els intercanvis comercials amb altres civilitzacions sobre la pròpia organització social i política i els nous productes i tecnologies.

I això es fa mitjançant plafons explicatius, mapes, fotografies i els objectes seleccionats de la pròpia col·lecció del Museu Regional d'Artà.

La intenció és que resulti molt didàctic i comprensible tant pel públic en general, com pels estudiants dels diferents nivells educatius.

Per concertar visites guiades o activitats educatives a l'exposició, podeu posar-vos en contacte amb el Museu Regional d'Artà i veure les nostres ofertes educatives.