La Col•lecció Municipal d’Art d'Artà

Coincidint amb la reobertura del Museu, s’ha donat a conèixer part de la Col·lecció Municipal d’Art d’Artà a través d’una exposició, comissariada per Margalida Massanet i muntada pel personal actual del Museu. L’exposició va ser impulsada Per Guillem Caldentey com Regidor de Cultura, amb l’objectiu de donar a conèixer les obres pictòriques que posseeix l’Ajuntament i fer una valoració del seu estat de conservació per implicar els futurs consistoris perquè vetl·lin per la bona conservació de l’art municipal.

Exposició de la Col·lecció Municipal d'Art d'Artà al Museu Regional d'Artà

 

 La  pinacoteca està formada per obres procedents de diferents donacions que han fet col·leccionistes o artistes a l’Ajuntament. La primera donació important la va fer Mossèn Francesc Sureda i Blanes l’any 1949. Donà obres pictòriques i, també, altres objectes de valor.

D’aquesta donació destaquen obres com les de O’Neil, Blanes i Viale i Gelabert.

Joan O’Neil i Rossinyol (1928-1907) va ser un pintor i escriptor mallorquí que destacà per les seves pintures de paisatges, on donava la màxima importància a la natura. També fou membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Balears.

Pere Blanes i Viale (1879-1926), va ser un pintor impressionista de tradició francesa,  destacà per la seva tasca a París, Mallorca i l’Uruguai. Era cosí de Francesc Sureda i Blanes.

Miquel Gelabert (1877-1932) està considerat un dels millors pintors del modernisme de les Illes Balears.

La col·lecció no es troba en òptimes condicions a causa de factors, com  la humitat excessiva i les oscil·lacions de temperatura; l’emmarcament, la manipulació i l’emmagatzematge inadequat de les obres; i la falta d’un control periòdic . Per això des de l’Ajuntament d’Artà es volen impulsar  accions que permetin la perdurabilitat de la col·lecció per al gaudi de les generacions futures. Les accions que es duran a terme són el tractament de plagues i fongs, trasllat de les obres de l’Arxiu Municipal a un lloc amb millors condicions ambientals, fixació de les capes de pintura que sofreixin aixecaments, revisió de l’inventari on figuren les obres i la conservació preventiva de la col·lecció.